Title Image

Privacy Policy

Privacyverklaring Clijsters Hard- & Software

Versie: 18-06-2018

Clijsters Hard- & Software respecteert de privacy van klanten, leveranciers, partners en bezoekers van onze website (https://www.clijsters.be) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, welke persoonsgegevens wij van u verwerken en voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring geldt alleen voor die persoonsgegevens die wij als Verwerkingsverantwoordelijke verwerken en is aldus van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in relatie tot onze producten en diensten en onze website.

Gebruik van persoonsgegevens en doeleinden van het gebruik

Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van:

 • uw vraag over of aanvraag voor onze producten en diensten (bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website, via telefoon of via e-mail) in behandeling te nemen;
 • de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst met betrekking tot onze producten en diensten (bijvoorbeeld klant-, leveranciers- of partnerbeheer);
 • informatievoorziening om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam, voornaam, professioneel adres, e-mail en telefoonnummer;
 • klik- en surfgedrag op onze website, technische informatie met betrekking tot uw internetbrowser.
Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verwerken, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij:

 • dat u hier voorafgaand toestemming voor heeft gegeven;
 • dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst;
 • wij hiervoor wettelijk verplicht zijn.
Gegevensbeveiliging

Clijsters Hard- & Software maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op en worden uitgelezen van uw toestel (waaronder een personal computer, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de internetbrowser op het toestel. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Clijsters Hard- & Software of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

Technische of functionele cookies houden informatie bij met betrekking tot de navigatie op onze website en registreren aan de hand van een uniek ID het toestel dat u gebruikt om het toestel te kunnen herkennen bij terugkerende bezoeken. Onze website maakt gebruik van WordPress-cookies om deze informatie te verzamelen.

Analytische cookies worden gebruikt voor het bijhouden van statistieken, inclusief welke pagina’s zijn bekeken en hoe lang elke pagina is bekeken, zodanig dat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website. Onze website maakt gebruik van Google Universal Analytics om deze informatie te verzamelen.

Voor meer informatie (oorsprong, functie en levensduur) met betrekking tot cookies algemeen kunt u terecht op http://www.allaboutcookies.org.

In- en uitschakelen en verwijderen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd.

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw bezoek van onze website meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Meer informatie over het beheren van cookies (in- en uitschakelen en verwijderen) kunt u vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Links naar andere websites van derden

Onze website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de Privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via privacy@clijsters.be of door telefonisch contact met ons op te nemen via +32 (0)89 47 19 77.

U heeft de volgende rechten:

 • het krijgen van uitleg over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • het inzien van uw persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten verbeteren van fouten met betrekking tot uw persoonsgegevens;
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens;
 • het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • het maken van bezwaar tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens;
 • het overdragen van uw persoonsgegevens;
 • het niet onderworpen worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Clijsters Hard- & Software
Adres: Stukkenstraat 24, 3960 BREE
Telefoon: +32 (0)89 47 19 77
E-mail: info@clijsters.be / privacy@clijsters.be
KBO-nummer: 0880.748.122

Gegevensbeschermingsautoriteit

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem in eerste instantie contact met ons op via telefoon of e-mail en we klaren dat samen met u uit.

Indien u dat wenst en op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om een klacht in te dienen tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact).